Informació d'interés

Informació d'interés

En virtut de les normes reglamentàries reguladores de flux específics de residus sotmesos al règim de la responsabilitat ampliada del productor del producte, els sistemes actualment vigents que operen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana són els que s'indiquen a continuació:

Envasos:

ECOEMBES (envasos domèstics lleugers i de paper/cartró)

ECOVIDRIO (envasos domèstics de vidre)

SIGFITO (envasos de productes fitosanitaris)

AEVAE (envasos de productes fitosanitaris)

SIGRE (envasos de medicaments y medicaments caducats)

Piles y acumuladors:

EUROPEAN RECYCLING PLATFORM

FUNDACIÓN ECOPILAS

Neumàtics al final de la seua vida útil:

SIGNUS ECOVALOR, SL

TRATAMIENTO NEUMÀTICOS USADOS, SL (TNU)

Olis industrials usats:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS, SL (SIGAUS)

SIST. INTEG. GESTIÓN PRODUCTORES INDEPENDIENTES, SL (SIGPI)

Residus d’aparells elèctrics y electrònics:

AMBILAMP

ECOASIMELEC

ECOFIMÁTICA

ECOLEC

ECOLUM

ECORAEE

ECOTIC

ERP

REINICIA

SUNREUSE ASSOCIATION

TRAGAMOVIL