Terminis de presentació dels PAM a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Terminis de presentació dels PAM a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Els municipis de més de 20.000 habitants han de remetre el seu projecte de pla acústic municipal a la conselleria competent en medi ambient, abans de les dates següents:

  • El 31 de desembre de 2007, aquells la població censal dels quals supere els 100.000 habitants
  • El 30 de novembre de 2008, aquells la població censal dels quals estiga entre 50.000 i 100.000 habitants
  • El 31 d'octubre de 2009, aquells la població censal dels quals es trobe entre 30.000 i 50.000 habitants
  • El 30 de setembre de 2010, aquells la població censal del qual estiga entre 20.000 i 30.000 habitants.