Quins municipis han d'elaborar un PAM?

Quins municipis han d'elaborar un PAM?

 
¿Què municipis han d'elaborar un PAM?

Han d'elaborar plans acústics municipals:

  1. Els municipis de més de 20.000 habitants, els plans acústics dels quals hauran de preveure tot el terme municipal.
  2. La resta de municipis, si així ho decideixen mitjançant una acord del ple de la corporació municipal.