Documentació

Documentació

 

La presentació s'ha de realitzar per via telemàtica a través del procediment:  TECG - Presentació de l'informe de verificació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle de les instal·lacions subjectes al règim d'exclusió de comerç de drets d'emissió.