Guia d'adaptació al canvi climàtic per a organitzacions

Guia d'adaptació al canvi climàtic per a organitzacions

Amb l'objectiu de facilitar a les organitzacions la realització de l'anàlisi de vulnerabilitat al canvi climàtic i la priorització de mesures d'adaptació, s'ha realitzat la Guia d'Adaptació al canvi climàtic per a organitzacions – Resiliència com a avantatge competitiu.

Aquesta guia s´acompanya d'una eina que té com a objectiu facilitar l'anàlisi de la vulnerabilitat de les organitzacions enfront del canvi climàtic utilitzant l'esquema metodològic que es descriu en la guia, tot això indicant els passos a seguir i exemples i casos pràctics.

Accés a documents:
•    Guia
•    Eina