Guia metodològica Plans Acció Climàtica i Energia Sostenible (PACES)

Guia metodològica Plans Acció Climàtica i Energia Sostenible (PACES)

La Guia ofereix un marc metodològic i unes directrius per a la definició dels PACES, fent valdre els recursos i eines disponibles en la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 6/2022, de 5 de desembre, de Canvi Climàtic i la Transició Ecològica de la Comunitat Valenciana.

El contingut té un caràcter orientatiu, didàctic i de capacitació institucional i psicosocial.

La Guia està dirigida principalment a ajuntaments i entitats mancomunades i/o comarcals compromeses amb l'acció climàtica, independentment de quin siga el seu punt de partida i avanços que hagen realitzat en matèria de mitigació i adaptació.

Accés a la guia i annex