Guia per al càlcul de petjada hídrica

Guia per al càlcul de petjada hídrica

Preservar i gestionar de manera responsable els recursos hídrics és de vital importància. Per a això, s'han elaborat les presents guies i manuals que ofereixen els conceptes bàsics relacionats amb la petjada hídrica, així com instruccions per al càlcul i avaluació de la mateixa per a un producte, servici i organització. La petjada hídrica considera tota la cadena de subministrament i producció, incloent també l'ús indirecte.
Així mateix, s'incorporen exemples pràctics a més de pautes per a la correcta elaboració d'un Pla de Reducció de la petjada hídrica obtinguda.

El concepte d'organització engloba a qualsevol classe d'entitat que desitge calcular la seua petjada hídrica, ja siga una organització privada, una entitat pública, una organització sense ànim de lucre, etc.
L'objectiu principal d'aquests documents és fomentar la consciència i l'acció entorn de la sostenibilitat de l'aigua.

Accés als documents: