Inventari d'emissions GEH per municipi

Inventari d'emissions GEH per municipi

 

 

AVÍS SOBRE L'INVENTARI MUNICIPAL D'EMISSIONS DE GASOS D'EFECTE D'HIVERNACLE (GEH):

L'Inventari per municipis es basa en estimacions a partir de fonts d'informació de caràcter públic, per la qual cosa no sempre coincideixen amb les emissions reals emeses per focus específics.

En concret, els valors d'unes certes activitats econòmiques es calculen assignant les emissions de l'empresa al municipi on està situat el CIF d'aquesta empresa, al no disposar de censos dels corresponents Centres de Treball de cada empresa.

Exemple: si en un municipi hi ha una sucursal bancària, el més probable és que l'aportació d'aquesta no s'assigne a aqueix municipi, sinó al que estiga situat el seu domicili social. Fins i tot, en el municipi on estiga el domicili fiscal s'assignaran totes les emissions produïdes per totes les seues sucursals, independentment de la seua localització geogràfica.

Aquest efecte és reduït, ja que més del 90% de les empreses són PIMES, micro PIMES i comerços amb el seu centre d'activitat en el mateix municipi que el seu domicili social.

Els ajuntaments que detecten anomalies en el seu municipi podran aportar dades per a la millora d'aquests càlculs i refinament de les estimacions.

Un altre aspecte a tindre en compte és que l'Informe de l'IPCC, sobre el qual es realitzen gran part de les estimacions, es publica amb dos anys de retard, la qual cosa impedeix un seguiment més continuat en el temps entre les accions de mitigació aplicades i la reducció d'emissions.

 

Inventari d'emissions GEH per municipi

 

inventario_ftp