Convocatòries i novetats

Ves enrere Llei de canvi Climàtic i Transició ecològica.

Llei de canvi Climàtic i Transició ecològica.

Dins dels compromisos adquirits pel Consell en la present legislatura i la Declaració d'Emergència Climàtica, i en el marc d'acció climàtica de la Unió Europea i de l'Estat Espanyol, la Direcció General del Canvi Climàtic està treballant en el nou instrument normatiu que ens permeta aconseguir la neutralitat en 2050 i treballar en una societat i un territori valencià resilient als impactes del canvi climàtic.

A la fi del 2019 es va començar el procés legislatiu amb un període de consulta pública prèvia. El 26 de maig de 2020, l'Honorable Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollá va realitzar de manera presencial i telemàtica, la presentació pública de l'esborrany de la Llei Valenciana de Canvi Climàtic i Transició Ecològica.

Després d'aquesta presentació, durant el mes de juny s'inicien les jornades virtuals per a comentar de manera sectorial els aspectes més rellevants de l'esborrany de Llei. En aquest procés es van rebre aportació de la ciutadania, administracions públiques i sectors socials i econòmics

I finalment, des del dia 10 fins al 25 de setembre de 2020, el document d'avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica, s'ha sotmés a informació pública, en compliment del que s'estableix en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i la Llei 2/2015, de 2 d'abril de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.