INFORMACIÓ

INFORMACIÓ 

CURS: EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A LA PREVENCIÓ I LA GESTIÓ DELS RESIDUS

 

El PIRCV estableix el paper de l'educador/a ambiental en residus com a element fonamental per desenvolupar projectes d'educació ambiental per aconseguir reduccions en la producció de residus i millores en la seua gestió.

Per donar resposta a les necessitats de formació i per disposar de ferramentes per a portar endavant la tasca associada al perfil d'educador/a ambiental, el Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valencia ha enllestit el curs "Educació ambiental per a la prevenció i la gestió dels residus". Ara, per als possibles interessats i interessades, el CEACV obri la segona edició de 2023 d'aquest curs.

El curs es desenvoluparà entre el 28 de març i el 13 de maig del 2024, íntegrament en format digital.

La inscripció al curs romandrà oberta des del 20 al 27 de març del 2024

Les places per al curs són limitades, l'admissió es realitza per ordre d'inscripció fins a cobrir les places.

La inscripció al curs s’inicia a les 00:01 hores del dia indicat com a inici de la inscripció. Les places ofertades per al curs es cobriran per rigorós ordre d’inscripció a partir de l’hora de la seu obertura.

Per a superar el curs s’han d’acomplir una sèrie de paràmetres:

  • Accedir al 100% dels continguts del curs (inclosos els vídeos adjunts als mòduls).
  • Haver superat la totalitat dels qüestionaris, per a superar cada qüestionari cal contestar correctament el 80% de les preguntes d'aquest.
  • Haver superat les tres tasques propostes durant el curs (la superació d’aquestes tasques no és automàtica, es fa amb la correcció dels treballs presentats per part dels tutors del curs).

Les places del curs són limitades i sol haver-hi una alta demanda d'inscripció i realització del curs, per la qual cosa demanem que la inscripció es faça únicament si es té previst realment realitzar el curs, ja que les places ocupades que finalment no realitzen el curs es perden i podrien ser ocupades per altres persones que si podrien realitzar-ho.

Introducció a la Biodiversitat Valenciana


 

CURS: INTRODUCCIÓ A LA BIODIVERSITAT VALENCIANA

La biodiversitat és un dels elements fonamentals del medi ambient. Actualment estem davant un dels processos d'extinció massiva més importants de la història en el que ja es denomina com la "Sisena extinció".

Conéixer la biodiversitat, les seues característiques, com gestionar-la i treballar amb ella són processos fonamentals per a tractar de protegir-la i preservar-la.

La Comunitat Valenciana és un dels territoris europeus en els quals la biodiversitat aconsegueix cotes destacables, amb un gran nombre d'espècies de tots els grups biològics i moltes d'elles són de caràcter endèmic.

Des del CEACV hem posat en marxa el curs on-line: Introducció a la Biodiversitat Valenciana, per a conéixer millor que és la biodiversitat, que característiques té en el territori valencià, que problemàtiques l'afecten i que projectes i accions legislatives i de gestió es desenvolupen per a protegir-la i recuperar-la.


La inscripció al curs s’inicia a les 00:01 hores del dia indicat com a inici de la inscripció. Les places ofertades per al curs es cobriran per rigorós ordre d’inscripció a partir de l’hora de la seu obertura.

Per a superar el curs s’han d’acomplir una sèrie de paràmetres:

  • Accedir al 100% dels continguts del curs
  • Haver superat la totalitat dels qüestionaris, per a superar cada qüestionari cal contestar correctament el 80% de les preguntes d'aquest.

Pròximament s'anunciarà una nova edició del curs.

nou curs


 

CURS: INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ AMBIENTAL EMPRESARIAL

 

L'activitat empresarial, en les seues múltiples formes, és una part importantíssima de la dinàmica socioeconòmica. Esta activitat, tant en el seu vessant extractiu, com a productiu, com l'associat al desenvolupament de serveis, genera una sèrie d'interaccions amb l'entorn ambiental, en molts casos de caràcter negatiu per al medi ambient, però també, en certes ocasions, amb possibilitats que siguen positius.

En qualsevol cas, és necessari adequar les relacions que s'estableixen entre l'activitat empresarial i el medi ambient, per a fer-les els menys impactants possible i que al mateix temps siguen capaços de generar accions de correcció i compensació per a minimitzar eixos impactes negatius i potenciar els positius.

Per a poder desenvolupar accions de millora ambiental és necessari disposar dels coneixements i eines que faciliten la seua proposta, coordinació i implementació. Estes eines les poden proporcionar els anomenats Sistemes de Gestió Ambiental (SGA), que incorporen els elements per a poder desenvolupar accions que permeten conéixer, seguir, avaluar i millorar les accions empresarials i les seues relacions amb el medi ambient per a fer-les més sostenibles i respectuoses cap a ell.

A través d'este curs pretenem oferir les bases per a conéixer les problemàtiques ambientals que generen les activitats humanes i les seues conseqüències i com desenvolupar i implementar solucions basades en la posada en marxa dels SGA, com a eines per a corregir i millorar les implicacions ambientals negatives que produeixen les activitats empresarials. A més de donar a conéixer les opcions que ofereix la Responsabilitat Social Corporativa o Empresarial (RSC o RSE) a les empreses per a tractar de compensar els seus impactes a través de la posada en marxa d'accions de participació i col·laboració, els resultats de la qual van dirigits al conjunt de la societat.

Les places per al curs són limitades, l'admissió es realitza per ordre d'inscripció fins a cobrir les places.

La inscripció al curs s’inicia a les 00:01 hores del dia indicat com a inici de la inscripció. Les places ofertades per al curs es cobriran per rigorós ordre d’inscripció a partir de l’hora de la seu obertura.

Per a superar el curs s’han d’acomplir una sèrie de paràmetres:

  • Accedir al 100% dels continguts del curs.
  • Haver superat la totalitat dels qüestionaris, per a superar cada qüestionari cal contestar correctament el 80% de les preguntes d'aquest.
  • Haver superat les tres tasques propostes durant el curs (la superació d’aquestes tasques no és automàtica, es fa amb la correcció dels treballs presentats per part dels tutors del curs).

Pròximament s'anunciarà una nova edició del curs.

 

Educació ambiental per a l'acció climàtica des dels municipis.


 

EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A L’ACCIÓ CLIMÀTICA DES DELS MUNICIPIS

L'àmbit local és el primer espai on plantar batalla directa a l'emergència climàtica, sent esta la manera d'encaixar el lema “Pensa global i actua local” que després de més de 30 anys mostra una absoluta vigència. La societat civil té en el terreny municipal el lloc on desenvolupar una intensa acció activista i des d'on pot influir en el primer escaló de la gestió administrativa, el local.

En este context l'educació ambiental té un paper protagonista com a activadora de consciències, generadora de coneixements i impulsora d'accions, per això és tan important una bona planificació, una dotació de recursos suficients i professionals que duguen a terme plans ambiciosos amb una visió integradora de tot el local en un món *hiperconectado.

Este curs pretén proporcionar a les persones participants els coneixements bàsics, els recursos imprescindibles i la visió precisa per a elaborar, des de l'educació ambiental, plans d'acció climàtica en l'àmbit local.

El curs es desenvoluparà entre el 9 d’abril al 6 de maig del 2024, íntegrament en format digital.

La inscripció al curs romandrà oberta des del 2 al 8 d’abril del 2024.

Les places per al curs són limitades, l'admissió es realitza per ordre d'inscripció fins a cobrir les places.

La inscripció al curs s’inicia a les 00:01 hores del dia indicat com a inici de la inscripció. Les places ofertades per al curs es cobriran per rigorós ordre d’inscripció a partir de l’hora de la seu obertura.

Per a superar el curs s’han d’acomplir una sèrie de paràmetres:

  • Accedir al 100% dels continguts del curs