PRÀCTIQUES FORMATIVES

PRÀCTIQUES FORMATIVES

El Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana, (CEACV), ofereix als alumens dels instituts i centres educatius on s’imparteix formació professional la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’hort històric, als jardins i en el programa d’activitats d’educació ambiental. Per tant, les pràctiques estan dirigides als diferents graus de les famílies professionals Agrària, i Seguretat i Medi Ambient. Per a poder atendre adequadament les sol·licituds de realització de pràctiques formatives en el CEACV, s’haurà de seguir el procediment següent:

1.El centre educatiu ha de comunicar l’interés, tot indicant les dates de realització de les pràctiques i el nombre d’alumnes interessats/interesades a través del correu electrònic ceacv@gva.es. En qualsevol cas, és convenient que prèviament manifesten el seu interés telefonant al 962617931. A fi de poder donar el millor servei, es recomana que les sol·licituds es realitzen com més prompte millor.

2.El CEACV remetrà una resposta al sol·licitant en relació amb la disponibilitat.

3.El centre educatiu sol·licitarà formalment la realització de les pràctiques a aquesta conselleria a través del correu electrònic secoat_territorio@gva.es des d'on es realitzaran els tràmits oportuns.