Estratègia gestió emissions de CO2 CEACV

Estratègia gestió emissions de CO2 CEACV

El CEACV calcula la seua petjada de carboni des de 2008 i actualment està registrada en el Registre de Petjada de Carboni del MITERD. El càlcul, reducció, compensació i comunicació de la petjada de carboni del CEACV es troba actualment dins del Pla_55, un pla d'acció que recull totes aquelles iniciatives del CEACV per a respondre a l'emergència climàtica. El sistema de gestió ambiental del CEACV integra aquest càlcul com un dels factors sobre els quals aplicar la seua filosofia de millora contínua.

Listado documentos

REGISTRE DE PETJADA DE CARBONI

Listado documentos