Formulario d'inscripció

Formulario d'inscripció

Completeu adequadament els camps necessaris i pulse el botón Enviar sol·licitud. Amb el fi de calcular les emissions de CO2 que genera aquesta activitat i incorporar aquesta dada a l'inventari d'emissions del CEACV, necessitem que ens indiqueu el lloc des de a on es desplaçarà i el mitjà de transport que va a utilitzar.

Información básica de protección de datos

Se li informa que les dades de caràcter personal obtingudes seran objecte de tractament per part de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual cosa ha de llegir la següent informació bàsica sobre protecció de dades:

  • Nom del tractament: Inscripció a activitats de sensibilització, educació i formació ambiental
  • Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
  • Finalitat del tractament: Gestió de les sol·licituds d'inscripció a activitats de sensibilització, educació i formació ambiental, o de publicacions del centre de documentació.
  • Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de forma presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19138
  • Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa en matèria de protecció de dades.

Pot obtindre informació més detallada en el següent enllaç: https://agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments

Formació presencial

Completeu adequadament els camps necessaris i pulse el botón Enviar sol·licitud. Amb el fi de calcular les emissions de CO2 que genera aquesta activitat i incorporar aquesta dada a l'inventari d'emissions del CEACV, necessitem que ens indiqueu el lloc des de a on es desplaçarà i el mitjà de transport que va a utilitzar.

Prova de verificació