Gestionar els residus a la llar

Gestionar els residus a la llar

Manual de bones pràctiques: gestionar els residus a la llar

 Portada residus llar

Guia adreçada tots els públics, que inclou bones pràctiques per a millorar la gestió dels residus de la llar, per a protegir entre tots el medi ambient.

S'indiquen quines són les millors pràctiques per a separar i reciclar els diferents tipus de residus que es generen a la llar.

 

Descarregar pdf