Autoritats Ambientals d'àmbit local

Autoritats Ambientals d'àmbit local

Administració Local 

Segons l'article 26 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana les competències dels Municipis en matèria de medi ambient són:

Tipus de municipi

Competències municipals

Tots

  • Recollida de residus
  • Neteja viària
  • Abastiment domiciliari d'aigua potable
  • Clavegueram

Amb població superior a 5.000 habitants

  • Tractament de residus

Amb població superior a 20.000 habitants

  • Servei de prevenció i extinció d'incendis

Amb població superior a 50.000 habitants

  • Protecció del medi ambient
  • Transport col·lectiu urbà de viatgers

 

Guia de municipis valencians elaborada per la Generalitat Valenciana

Diputacions provincials