Autoritats Ambientals de la Comunitat Valenciana

Autoritats Ambientals de la Comunitat Valenciana

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

Secretaria Autonòmica d'Agricultura i Desenvolupament Rural

  • Direcció General d'Agricultura, Ramaderia y Pesca

Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

Secretaria Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

Secretaria Autonòmica d'Obras Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible

  • Direcció General de l'Agència Valenciana de Protecció del Territorio

 

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències

  • Direcció General d'Interior

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

  • Direcció General de Comerç, Artesania i Consum  

 

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

Secretaria Autonòmica de Turisme

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport