Notícies

Ves enrere Publicats els informes de l'any 2020 de les espècies amenaçades de flora valenciana amb plans de recuperació

Publicats els informes de l'any 2020 de les espècies amenaçades de flora valenciana amb plans de recuperació

D'entre les espècies de flora valenciana amenaçada n'hi ha només tres que compten amb un pla específic de recuperació aprovat: Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis (estepa de Cartagena), Limonium perplexum (ensopeguera de Peníscola) i Silene hifacensis (silene d'Ifac), les tres catalogades "en perill d'extinció". El Servei de Vida Silvestre de la Conselleria de Medi Ambient ha publicat els informes de l'any 2020 que fan balanç del grau de compliment dels plans.

Es tracta dels tres tàxons més amenaçats de la flora valenciana. Els informes fan un seguiment de les actuacions realitzades i dels indicadors que permeten determinar el compliment del pla, com ara el nombre d'individus, el nombre de poblacions i l'àrea d'ocupació de cada espècie. En els tres casos conclouen, a la llum de les dades obtingudes, que els objectius dels respectius plans es desenvolupen correctament. Tot i que amb l'ensopeguera de Peníscola cal fer un toc d'atenció especial.

En el cas de l'estepa de Cartagena, 2020 és el tercer any consecutiu en què es superen els objectius marcats pel pla en nombre d'individus, de poblacions i àrea d'ocupació. De fet, atesos els bons resultats de les actuacions, l'informe conclou que l'espècie no es troba en risc imminent d'extinció i proposa treure-la de la categoria de "situació crítica". De la mateixa manera, els valors obtinguts en els indicadors de la silene d'Ifac fan preveure que en breu es podrà rebaixar la categoria de protecció de "en perill d'extinció" a "vulnerable".

En canvi, amb l'ensopeguera de Peníscola les previsions no són tan optimistes. Els objectius dels plan, assolits per primera vegada el 2018, s'han complit també el 2020 però de manera molt ajustada. Es tracta d'una espècie que s'ha vist molt afectada pels temporals marítims, que han alterat notablement el seu hàbitat i reduït el nombre d'individus. Per tant, ara per ara no es considera prudent el canvi de categoria de protecció.

Informes. Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis

Listado documentos

Informes. Limonium perplexum

Listado documentos

Informes. Silene hifacensis

Listado documentos

Twitter