Life RedBosques

Life RedBosques

El CIEF ha participat en el projecte europeu LIFE RedBosques, executat entre els anys 2017 i 2020. LIFE RedBosques ha dedicat bona part dels seus esforços a identificar els criteris que defineixen la maduresa forestal. El projecte ha desenvolupat les eines per a la identificació dels rodals madurs, facilitant que moltes comunitats autònomes hagen encetat processos d'identificació dels mateixos, que posteriorment s'afegeixen a la Xarxa de Rodals de Referència d'àmbit estatal.

El CIEF ha col·laborat, amb mitjans propis, en la identificació de rodals madurs, en col·laboració amb agents mediambientals i personal dels Parcs Naturals. Fins a la data s'ha realitzat la prospecció de 35 rodals en territori valencià, 10 dels quals han passat a la fase d'identificació, incorporant-se així a la Xarxa de Rodals de Referència.

Atesa la seua importància, la tasca d'identificació de rodals es mantindrà de manera continuada en el temps amb mitjans propis del CIEF, independentment de la finalització del LIFE RedBosques.