Odissea Seminum

Odissea Seminum

Odissea Seminum és la revista divulgativa (magazine) de Genmeda, la xarxa mediterrània de centres de conservació de flora, de la qual la Generalitat Valenciana forma part a través del CIEF. 


Es va començar a editar l'any 2007 amb el títol Odissea Semina, com a part del projecte Interreg III MedOcc "Semclimed", pilotat pel CIEF. Més tard va passar a denominar-se amb el seu nom actual, Odissea Seminum


La revista recull notícies i activitats dels projectes desenvolupats pels membres de Genmeda.

Odissea Seminum Magazine