Formulari d'inscripció programa EDUCAbosc curs 24/25

Formulari d'inscripció programa EDUCAbosc curs 24/25

Només s'admetrà una inscripció per centre educatiu.

Recorde que el personal del programa revisarà les sol·licituds per estricte ordre de recepció i es posarà en contacte amb la persona indicada en la sol·licitud per a informar i gestionar la reserva.

Emplena el formulari d'inscripció (més a baix) i envia.

Si tens qualsevol incidència amb l'enviament del formulari pots contactar amb nosaltres en la següent adreça:

programaeducabosc@vaersa.org

Important: en inscriure's en el programa, el centre es responsabilitza de sol·licitar l'autorització dels drets d'imatge dels alumnes assistents al taller, a favor del Programa EDUCABOSC de la Generalitat Valenciana. Les imatges podran ser utilitzades en els canals de comunicació oficials de la Generalitat Valenciana.

Formulari d'inscripció programa EDUCAbosc curs 20/21

DADES DEL CENTRE EDUCATIU

Les dades de caràcter personal continguts en l'imprés podran ser inclosos en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, amb el que es disposa en els articles del 13 al 18 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294 de 06 de desembre de 2018).

Prova de verificació