Registre públic senderes

Tota la informació sobre senderes i instal·lacions recreatives, que anteriorment es denominava Senda Verde, ara es troba disponible i actualitzada en aquesta pàgina web.

El territori valencià compta actualment amb 5.000 km de senderes homologades per la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb la Generalitat i amb els promotors que els senyalitzen i mantenen (ajuntaments i centres excursionistes, principalment).

Una vegada inscrits en el Registre Públic de Senderes de la Comunitat Valenciana, les senderes passen a formar part de la Xarxa de Senderes de la Comunitat Valenciana, tutelada per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infrestructures i Territori.

Qui pot inscriure una sendera en el registre públic?

Qualsevol persona o entitat pública.

També s'encarregaran de la seua senyalització i manteniment futur. Abans d'inscriure-ho és necessari obtenir un certificat d'homologació emès per la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana.

Tipus de senderes

  • Gran Recorregut (GR): Són camins de gran longitud, sempre superior als 50 kms. Estan senyalitzats amb els colors blanc i roig. Tenen una durada estimada a peu superior a dues jornades. Es retolen: GR+espai+nombre. Ej: GR 250. La Generalitat Valenciana promou, senyalitza i manté el GR 7 i el GR 10.
  • Petit Recorregut (PR): Són traçats d'entre 10 i 50 kms. Se senyalitzen amb els colors blanc i groc. Poden ser completats en una o dues jornades com a màxim. Es retolen: PR+guió+codi territorial+espai+nombre. Ej: PR-CV 12
  • Senderes Locals (SL): Són trams de distàncies inferiors a 10 kms. Estan senyalitzats amb els colors blanc i verd. Es retolen: SL+guió+codi territorial+espai+nombre. Ej: SL-CV 112

Tràmits administratius

Enllaç als tràmits administratius relacionats amb l'ús públic

Com consultar les fitxes en el visor?

Accedeix al visor a través de l'enllaç de més a baix.

En el menú Capes de la dreta cerca Medi ambient/Forestal/Senderes i instal·lacions recreatives i activa les capes que necessites.

Punxa en el botó d'Informació (dalt a la dreta) i punxa de nou sobre l'element que vulgues conèixer la informació.

Apareix una finestra amb informació bàsica de la sendera o la instal·lació.

Al final del tot està l'enllaç a la fitxa

Nota: algunes de les fitxes estan en procés d'actualització, en breu estaran disponibles.

Material Divulgatiu

Normativa