Instal·lacions recreatives

INSTAL·LACIONS RECREATIVES

Tota la informació sobre senderes i instal·lacions recreatives, que anteriorment es denominava Senda Verde, ara es troba disponible i actualitzada en aquesta pàgina web.

Què són les instal·lacions recreatives?

Una instal·lació recreativa és un espai situat en terrenys forestals públics, en el qual es poden desenvolupar activitats de recreació i esportives, sense perjudici per al medi natural i està dotat d'una sèrie d'infraestructures i condicionaments destinats a facilitar i fer agradable a l'usuari la seua estada en elles.

Qui les gestiona?

Aquestes instal·lacions poden ser gestionades directament per la Generalitat Valenciana o pels ajuntaments.

Quins tipus d'instal·lacions tenim en les nostres muntanyes?

ZONES D'ACAMPADA

 • Finalitat: Ocupació temporal amb tendes de campanya
 • Autorització: precisa presentació de declaració responsable
 • Estada: No més de 10 dies consecutius
 • Gratuïtat: SI

CAMPAMENTS PER A FINALITATS EDUCATIVES O SOCIALS

 • Finalitat: Ocupació temporal amb tendes de campanya per a grups organitzats amb finalitats educatives o socials
 • Autorització: Necessita autorització de la Conselleria competent en medi ambient
 • Estada: No més de 15 dies
 • Gratuïtat: SI

ÀREES RECREATIVES

 • Finalitat: Estades de dia per a activitats recreatives i d'aire lliure
 • Autorització: No necessita
 • Estada: Màxima d'un dia. No es pot pernoctar
 • Gratuïtat: SI

RECER FORESTAL

 • Finalitat: Xicoteta construcció oberta per al refugi ocasional. No estan dotats d'instal·lacions.
 • Autorització: No necessita
 • Estada: Temporal per causa d'emergència
 • Gratuïtat: SI

AVÍS (15/09/2023): el recer forestal Sant Joan Penyagolosa I en Vistabella del Maestrat està temporalment tancat per obres.

AVÍS (15/09/2023): el recer forestal Sant Joan Penyagolosa II en Vistabella del Maestrat està temporalment tancat per obres.

Què són les acampades itinerants?

Són marxes organitzades en terrenys forestals de grups de fins a 9 persones i tres tendes de campanya.

Necessiten autorització de la Conselleria competent en medi ambient

Només es pot pernoctar en el mateix lloc una sola nit, alçant la tenda una vegada transcorreguda la nit.

Què és el BIVAC?

És la pernocta o descans durant la nit al ras o intempèrie, usant o no elements d'abric, com a sac de dormir, funda de bivac o els mitjans que proporciona l'entorn sense alterar-lo. No es pot utilitzar tenda de campanya.

En cap cas el nombre de persones pernoctant en cada lloc podrà ser superior a 9.

No està permés fer BIVAC en zones d'acampada i campaments.

Necessita presentació de declaració responsable davant la direcció territorial corresponent de la Conselleria competent en matèria forestal.

Tràmits administratius  

Enllaç als tràmits administratius relacionats amb l'ús d'instal·lacions recreatives

Llistat de zones d'acampada autoritzades

Punxa per a descarregar la fitxa en PDF:

Llistat de campaments per a fins educatius o socials

Punxa per a descarregar la fitxa en PDF:

Com consultar les fitxes en el visor?

Accedeix al visor a través de l'enllaç de més a baix.

En el menú Capes de la dreta cerca Medi ambient/Forestal/Senderes i instal·lacions recreatives i activa les capes que necessites.

Punxa en el botó d'Informació (dalt a la dreta) i punxa de nou sobre l'element que vulgues conèixer la informació.

Apareix una finestra amb informació bàsica de la sendera o la instal·lació.

Al final del tot està l'enllaç a la fitxa.

Material Divulgatiu

Normativa