Tallers escolars: Programa EDUCAbosc

PROGRAMA EDUCABOSC

Vols que el teu alumnat conega els nostres boscos?

Tallers EDUCAbosc

 

Què és EDUCAbosc?

EDUCAbosc és el programa de pedagogia forestal que el Servei d'Ordenació i Gestió Forestal està desenvolupant en els diferents nivells educatius de la Comunitat Valenciana.

Què es pretén?

L'objectiu és introduir conceptes generals en relació als boscos des de l'experiència de professionals forestals, a través de diferents activitats i tècniques d'aprenentatge (dinàmiques de grup, contacontes, jocs, experiències vivencials, activitats creatives, etc.).

Qui pot sol·licitar els tallers?

Qualsevol col·legi o centre educatiu públic o privat de la Comunitat Valenciana.

Tallers que es poden sol·licitar

Hem preparat tallers de diferents temàtiques adaptats a cada nivell educatiu.

Tallers del programa EDUCAbosc
Nivell educatiu al qual va dirigit Nom del taller Tipus d'activitat Objectius del taller
2n cicle d'infantil, 1r i 2n de primària Els tresors del bosc Contacontes i jocs

Distingir què és un bosc

Nomenar els productes del bosc

Reconéixer algunes espècies forestals

Proposar comportaments i accions per a protegir els boscos
2n cicle d'infantil, 1r i 2n de primària Qui treballa en el bosc? Contacontes i jocs

Diferenciar oficis forestals tradicionals i actuals

Relacionar oficis amb l'espècie corresponent

Valorar els oficis forestals
2n cicle d'infantil, 1r i 2n de primària Llar, dolça llar Contacontes i jocs

Reconéixer un rusc i el seu funcionament

Valorar la funció pol·linitzadora de les abelles

Identificar els diferents productes del rusc
3r, 4t, 5è i 6è de primària Connexió bosc

Activitats grupals

Interessar-se pel bosc

Relacionar les espècies amb els productes que s'obtenen d'elles

Proposar comportaments i accions per a protegir els boscos
3r, 4t, 5è i 6è de primària Els oficis forestals Yincana

Diferenciar oficis forestals tradicionals i actuals

Relacionar oficis amb l'espècie corresponent

Valorar els oficis forestals i la relació persones-bosc
3r, 4t, 5è i 6è de primària A la rica mel Yincana

Descobrir el món de l'apicultura

Reconéixer les característiques de morfologia i fisiologia de l'abella.

Conéixer el treball de l'apicultor i els seus instruments

Identificar els diferents productes del rusc

Valorar la funció pol·linitzadora de les abelles i la seua relació amb el bosc
1r, 2n, 3r i 4t ESO

Detectius d'espècies

Joc d'investigació

Conéixer algunes característiques rellevants dels arbres i arbustos de la Comunitat Valenciana

Utilitzar una clau d'identificació de vegetació

Ser conscient de la importància de la biodiversitat del nostre entorn

1r, 2n, 3r i 4t ESO

El montecillo. Gestió Forestal Sostenible

Joc d'investigació

Definir la gestió forestal sostenible

Relacionar els productes forestals amb els tipus d'aprofitaments que es realitzen en el bosc

Reconéixer les diferents actuacions que es fan en la forest

Conéixer la certificació forestal

1r, 2n, 3r i 4t ESO El bolet mortal Scape Room

Identificar alguns bolets

Conéixer les normes de recollida dels bolets

Descobrir per què els bolets són importants per als nostres boscos