Què es considera plaga?

Què es considera plaga?

Una plaga forestal és la desaparició o alteració de l'equilibri natural que existeix en un ecosistema determinat, creant d'aquesta manera variacions en ell. Qualsevol organisme viu (insectes, fongs, bacteris, virus, mamífers, etc.) pot causar danys a plantes, arbres, boscos o productes forestals.

La presència d'insectes en les nostres muntanyes és enorme i molt pocs arriben a constituir plaga.

Aquests organismes, fins fa uns anys, es consideraven nocius i s'erradicaven de les forests. Actualment es consideren elements propis i determinants de l'ecosistema forestal i del medi ambient. L'antic concepte de "lluita" ha canviat en favor del de "control", mantenint als agents patògens per davall de nivells tolerables, causant danys admissibles. L'erradicació només es considera en el cas de plagues o malalties no autòctones que posen en perill l'existència de la vegetació pròpia.

Aquest nou enfocament es coneix com a "Maneig Integral de Plagues (MIP)", un conjunt d'eines i pràctiques culturals, biològiques i químiques socialment acceptades que minimitzen l'impacte econòmic i ambiental, donant prioritat als elements de control biològic i respectant els nivells de tolerància o mal.

Els tres pilars bàsics que sustenten el MIP són:

  1. Coneixement del cicle biològic de la plaga i de la seua relació amb el medi.
  2. Coneixement exacte de l'estat fitosanitari de les forests
  3. Coneixement de les tècniques de control i els seus efectes en l'ecosistema