Quines plagues i malalties es prospecten?

Quines plagues i malalties es prospecten?

Les principals plagues i malalties que es controlen i inspeccionen anualment en els nostres ecosistemes forestals són les següents:

Plagues provocades per insectes.

Plagues en pins

  • Procesionaria del pi (Thaumetopoea pityocampa)
  • Perforadors del pi (Tomicus destruens i Tomicus piniperda)

Plagues en alzines i sureres

  • Culebrilla del suro (Coroebus undatus)
  • Lagarta peluda (Lymantria dispar)
  • Cochinilla de l'alzina (Kermes vermilio)

Malalties

Provocades per fongs

  • Soflamada del pi blanc (Siroccocus conigenus)
  • Grafiosis de l'om (Ophiostoma novo-ulmi)

Provocades per plantes paràsites

  • Vesc del pi (Viscum àlbum)
  • Vesc del ginebre (Arceuthobium oxycedri)

 

Criteris per a l'avaluació del nivell de mal o afecció per plagues i malalties en masses forestals

 

Grau d'infestació

Tipus de diagnòstic

Presència

Presència mitjana

Presència alta

Perforadors de pi

No hi ha arbres morts.

Es presenta alguna entrada en arbres aïllats.

En el cas del Tomicus es troben ramillos en el sòl.

S'observen entre 1 i 100 arbres morts de l'any.

Es presenten entrades en bastants arbres.

S'observen més de 100 arbres morts.

Altres insectes

Detecció d'insectes però sense presència de danys.

Defoliacions o afeccions evidents en individus o grups aïllats, o presència d'arbres aïllats morts.

Afeccions intenses o defoliacions abundants en la massa, o abundància de peus morts.

Malalties

Símptomes en arbres de vora de les masses, fons de barrancs, peus aïllats o grups aïllats.

Presència moderada en arbres de vora de les masses, fons de barrancs, peus dispersos o rodals.

Defoliacions o danys generals per tota la massa.

 

 

En el cas de la procesionaria, el grau d'infestació s'avalua seguint els següents criteris (punxar sobre el gràfic interactiu):