Organismes

Portals

Patrimoni cultural

Patrimoni cultural

A causa del caràcter antròpic d'este espai no hi ha cap element cultural ressenyable dins dels seus límits. Com a element etnològic més rellevant, en l'entorn del paratge, cal comentar que a poc més de 500 metres al sud es troba l'Aljibe de la Cueva Fuerte.