publicacions d'interés

Videos

Ves enrere Autorització d’obres i activitats al sòl urbà i al no urbanitzable: llicències, declaracions responsables, DIC i PIES

Autorització d’obres i activitats al sòl urbà i al no urbanitzable: llicències, declaracions responsables, DIC i PIES


Conferència d’Enrique Martí (Tècnic de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori participant en la redacció de l’avantprojecte de modificació de la LOTUP)