publicacions d'interés

Videos

Ves enrere Debat sobre la gestió en el sòl no urbanitzable, agilització en la concessió de llicències

Debat sobre la gestió en el sòl no urbanitzable, agilització en la concessió de llicències


Convidats: José Manuel Palau, Amparo Bauzauli, Josep Carbonell, Enrique Martí i J.Lluís Ferrando