Pesca

Pesca

 

La pesca constitueix una activitat important en la mesura en què es una font d'aliments i de creació d'ocupació a les zones costaneres. Això no obstant, l'èxit d'aquesta activitat depén de la conservació dels ecosistemes marins en què s'exerceixen.

El fet de tratar-se d'un sector extractiu del medi natural augmenta la importància d'aquest sector i aquesta importància justifica la funció reguladora de l'Administració que actua sobre els recurss pesquers i sobre l'exercici de l'activitat de les embarcacions que pesquen a la Comunitat Valenciana.


La pesca empra a la nostra Comunitat a prop de 3.500 persones de mode directe i el seu producte en primera venda de 31.000 t se xifra en 103.760.000 € l'any. Així mateix, la flota pesquera de la Comunitat Valenciana es compon, en l'actualitat de 697 vaixells, dels quals 269 són d'arrossegament, 368 de arts menors, 38 són d'encerclament, 10 de palangre de fons i 12 de palangre de superfície.

- Àreas de treball

- Ajudes i subvencions

- Tràmits i serveis