Presentació

Presentació

Fitxa del Catàleg

 

El Catàleg Valencià de Varietats Tradicionals d'Interès Agrari és una de les eines més rellevants del Pla Valencià de la Diversitat Agrària. Està format per una selecció de cultivars antigues, descrites des del punt de vista morfològic, agronòmic i cultural, de lliure accés.

 

El Catàleg consta actualment de 45 varietats locals en forma de fitxes descriptives, amb informació variada per a la seua divulgació i coneixement entre els productors i consumidors. El nombre de fitxes anirà incrementant-se en el futur; de fet, es treballa en la valoració de l'interès agrari de molt més varietats.

Catàleg complet

Listado documentos

Catàleg valencià de varietats hortícoles tradicionals