Servei de transferència de llavors

Servei de transferència de llavors

 

El servei de transferència de llavors es va posar en funcionament l'any 2018 amb l'objectiu de promoure el cultiu en el camp de les varietats agrícoles tradicionals que es conserven en els bancs de germoplasma. 

En els seus més de 5 anys de funcionament s'han servit milers de lots de llavors a mes de 900 "guardians/es" al camp, dels quals prop de 70 són agriculturs/es professionals que també han contribuït a la difusió de les característiques d'aquestes varietats als consumidors. En rebre les llavors, el/la receptor ha de signar un acord de cessió, comprometent-se a col.laborar en la conservació de les varietats sol.licitades i a no realitzar activitats lucratives amb les llavors cedides. Aquestes transferències de llavors es fan de manera gratuïta, als centres oficials d'experimentació agrària (Carcaixent, Vila-Real o Elx) i al CIEF.

Poden sol·licitar llavors de les varietats tradicionals incloses al Catàleg tant consumidors que tinguen la intenció de cultivar-les als seus horts particulars com llauradors professionals.

Per tal de ser receptor/a de material vegetal procedent del Catàleg Valencià de Varietats Tradicionals cal consultar el llistat de varietats disponibles i seleccionar les desitjades, valorant-ne l'adaptació a les possibilitats de cultiu. Es recomana d'incloure gradualment les varietats tradicionals al sistema de cultiu.

És necessari contactar amb la seu més pròxima (veure llistat a baix) on se cedeixen les llavors i sol·licitar els lots, indicant el nom de les varietats (màx. 5 i solament 1 per espècie) i si és per a un cultiu professional o per a un hort familiar. Amb la sol·licitud, cal enviar també les dades de la persona física que les sol·licita (no se cedeixen llavors a persones jurídiques): nom, cognoms, DNI, adreça, CP, telèfon i correu de contacte. Quan els lots de llavors estiguen preparats, rebran un correu per a dirigir-se a la seu corresponent per a recollir-los i signar l'acord de transferència de material vegetal procedent del Catàleg Valencià de Varietats Tradicionals.

Compromisos adquirits pel receptor/a

En signar l'Acord de Cessió de Material vegetal del Catàleg de Varietats Tradicionals Valencianes, la persona receptora de les llavors es compromet a col·laborar de manera altruista amb el desenvolupament d'avaluacions agronòmiques de les varietats, complint les següents condicions:

  • Avaluar en camp els material rebuts, complimentar la fitxa de resultats que se li facilite i entregar-la posteriorment al centre que li l'haja proporcionada.
  • Col·laborar en la reproducció de la llavor, si fos necessari i a petició del centre donant.
  • Permetre als tècnics de la Conselleria i Universitat l'accés i la presa d'imatges a les parcel·les on estan cultivades les varietats per tal d'avaluar-les.
  • Poder guardar, distribuir i canviar les llavors, però en cap cas podrà cedir-les amb motius comercials o lucratius.

En signar aquest contracte, declara ser conscient que els materials que rep són varietats tradicionals i que, per tant, poden presentar cert grau de variabilitat en quant a característiques morfològiques i agronòmiques.

 

Seus del Banc de Llavors del Catàleg

CIEF. Avda. Comarques del País Valencià 114. 46930 Quart de Poblet (València). Mapa.

EEA Carcaixent. Carretera CV-5950 (Camí del Barranquet). 46740 Carcaixent (València). Mapa.

EEA Elx. Carretera CV-855, Km. 1 (Carretera a Dolores). 03290 Elx (Alacant). Mapa.

EEA Vila-real. Carretera CV-20, Km. 3 (Carretera Vila-Real - Onda). 12540 Vila-Real (Castelló). Mapa.