Pla post-LIFE

Pla post-LIFE

S'elaborarà un pla post-LIFE, que descriurà com continuar les accions completades en el marc del projecte durant els anys posteriors. El pla assegurà el manteniment a llarg termini dels espais i de l'hàbitats, indicant-ne la informació i mitjans necessaris.

Listado documentos