Projecte experimental Roureda

Projecte experimental Roureda

El CIEF du a terme al projecte experimental Roureda des de 2010, amb diverses línies de treball encaminades a la recuperació i promoció de les rouredes valencianes de roure valencià, de fulla petita o galer (Querqus faginea subsp. faginea), un hàbitat forestal prioritari de la Unió Europea que es troba amenaçat en bona part del territori valencià.

Els objectius principals són:

  • La prospecció i caracterització de les poblacions existents.
  • L'aplicació de mesures de millora estructural i reforç.
  • La delimitació de fonts llavoreres
  • La promoció del roure valencià en repoblacions.

En el marc del projecte Roureda es van dur a terme plantacions de reforç entre 2010 i 2012 en enclavaments amb poblacions residuals existents, i es van crear noves parcel·les de roureda en indrets amb bon potencial per al desenvolupament d'aquests boscos, bo i aprofitant la bona resposta de supervivència i creixement que ha presentat aquesta espècie en plantacions anteriors. Aquestes parcel·les de plantació es localitzen en la serra de Mariola (el Comtat), les ombries del Benicadell (Vall d'Albaida), el Puig Campana (Marina Baixa).També s'han dut a terme plantacions de roure valencià en els parcs naturals de Chera-Sot de Chera i en la serra d'Espadà.

Paral·lelament s'ha instal·lat al Mas de Galbis, un enclavament agrícola al cor del Parc Natural de la Serra Mariola i prop del naixement del riu Vinalopó, un hort llavorer de roure valencià, destinat a satisfer les necessitats d'aglans per a la producció de plantes destinades a repoblacions forestals. La intenció és que l'àrea passe a formar part, com a font llavorera, del Catàleg de Materials de Base de la Comunitat Valenciana. Cal tindre en compte que, mentre que les produccions d'aglà de roure valencià que obté el Banc de Llavors Forestals del CIEF en aquestes comarques oscil·la habitualment entre els 80 kg i els 100 kg/any, les necessitats anuals de llavors per a la producció de planta en els vivers oficials superen els 500 kg (unes 150.000 plantes/any).

Imatges

Documents

Listado documentos