Renaturalització en muntanyes repoblades del TM de QUESA

Renaturalització en muntanyes repoblades del TM de QUESA

Moltes repoblacions requereixen d'una intervenció dirigida a promoure la seua capacitat d'adaptació al Canvi Climàtic. La clau per a la renaturalització és recuperar processos ecològics i augmentar la resistència, però sempre comptant amb una base científica, el suport social i una correcta avaluació dels resultats.

 

Des del CIEF, en el marc d'una de les seues línies de treball com és la restauració ecològica, s'estan duent a terme treballs experimentals per a la renaturalització i l'increment de la maduresa en repoblacions en la muntanya d'Utilitat Pública V175 V1065 de la GVA situat en el terme municipal de Quesa. Està inclòs en el ZEC Queixal de Corts i Caroche (ES5233040). En la zonificació, l'espai on es realitza la proposta està classificat com a categoria de zona B.

 

L'objectiu d'aquest projecte és investigar l'evolució de la maduresa en els treballs silvícoles aplicats a la renaturalització d'una repoblació forestal. Per a això, s'han dissenyat un conjunt de parcel·les que ens aportaran informació de la millor opció sobre els tractaments silvícoles empleats, en el nostre cas les clares. Així mateix, s'experimentarà diferents tractaments en el matoll per a observar la regeneració natural dels peus de Pinus pinaster que van quedar després del gran incendi de la zona en 1979 i actualment estan embeguts dins de la massa repoblada de Pinus halepensis.

 

El total de superfície de la proposta és de 21 ha unes aproximadament unes 7 hectàrees per a cada tipus de tractament i 7 també en les parcel·les testimoni. De les nou parcel·les seleccionades es realitzaran rodals d'alliberament en tres d'elles i en altres tres es treballarà amb el tractament habitual que es fa en els aprofitaments en aqueixa zona, deixant una distància entre copes de 3m. Finalment, les tres parcel·les restants es quedaran com a testimoni, on no es realitzarà cap mena d'acció.

 

La informació recollida dels avanços d'aquests treballs experimentals servirà per a poder conéixer quina és la millor silvicultura adaptativa a aplicar, la que tinga estructures de classes diamétricas més equilibrades i sistemes forestals amb major diversitat d'espècies i que promoguen la diversitat genètica de les masses. A més, pretén incrementar la maduresa forestal, i promoure una aproximació més integral a la conservació dels processos ecològics responsables de la dinàmica forestal.