Riu Algar

Riu Algar

El CIEF ha finalitzat, el primer trimestre de 2020, el projecte de restauració de la vegetació de ribera nativa i eliminació de canya comuna (Arundo donax), en la desembocadura del riu Algar a Altea (Marina Baixa).

L'objectiu general del projecte, executat amb fons propis de la Conselleria, és millorar l'estat de conservació de l'ecosistema fluvial d'aquest tram del riu Algar, per tal d'augmentar-ne la resiliència i capacitat d'adaptació front als efectes del canvi climàtic, mitjançant l'eliminació de canyar i restauració de la vegetació de ribera.

Com a objectius particulars destaquen els següents:

 • Millorar la qualitat del paisatge.
 • Millorar la funció com a corredor ecològic i com a refugi d'espècies de flora i fauna.
 • Millorar la funció com a filtrador de contaminants.
 • Millorar la funció com a barrera contra la propagació d'incendis.
 • Millorar les cadenes tròfiques i els cicles de nutrients i del carboni.
 • Generar coneixements i experiències de gestió entre els tècnics de l'administració i els ajuntaments.
 • Donar a conèixer a la població els valors del riu Algar i de la zona humida catalogada.
 • Involucrar l'ajuntament i la població local en els treballs de conservació i restauració.

El projecte consta de les següents accions:

 1. Eliminació dels canyars d'uns 3000 metres quadrats, mitjançant l'extracció del rizoma. La canya comuna (Arundo donax) es considera una de les espècies invasores mundials que més impacte causen en els espais naturals, particularment els fluvials, amb un altíssima capacitat de propagació.
 2. Reperfilat i estabilització del talús mitjançant tècniques de bioenginyeria. L'extracció del rizoma representa una profunda alteració de les riberes, que han de ser restaurades amb tècniques respectuoses amb el medi natural.
 3. Restauració de la vegetació. Plantacions. El projecte inclou la plantació d'arbustos de ribera d'espècies natives, per a restaurar la vegetació de ribera natural del riu, estabilitzar el talús i generar una cobertura vegetal que, el més prompte possible, evite que l'espai alliberat pel canyar torne a ser ocupat per espècies invasores. La planta de ribera es produeix en el viver propi del CIEF, i la de zona humida en el viver del Centre d'Investigació Piscícoles del Palmar. 

El projecte ha dur a terme la plantació de prop de 400 exemplars de plantes helòfites, provinents del viver de planta dolça-aqüícola del Palmar, i de ribera, provinents dels vivers forestals del CIEF. El ventall d'espècies inclou:

 • Salze (Salix eleagnos, Salix purpurea, Salix atrocinerea i Salix alba).
 • Tamariu (Tamarix canariensis).
 • Baladre (Nerium oleander).
 • Om resistent a la grafiosi (Ulmus minor).
 • Álber (Populus alba).
 • Canya mediterrànea (Arundo micrantha).
 • Bolqueret (Crataegus mongyna).
 • Murta (Myrtus communis).
 • Margalló (Chamaerops humilis).
 • Llentiscle (Pistacia lentiscus).