Restauració de la vegetació de ribera nativa i eliminació de canya comuna en el Parc Natural del Túria

Restauració de la vegetació de ribera nativa i eliminació de canya comuna en el Parc Natural del Túria

El CIEF va finalitzar l'any 2019 el projecte Restauració de la vegetació de ribera nativa i eliminació de canya comuna (Arundo donax) en el Parc Natural del Túria, que es va dur a terme en els termes municipals de Pedralba (Serrans) i Manises (Horta Oest).

Mitjançant l'eliminació de canyar i la restauració de vegetació de ribera es millora la resiliència i la capacitat d'adaptació front els efectes del canvi climàtic del riu Túria. Així mateix el projecte compleix amb els següents objectius específics:

  • Millorar la qualitat del paisatge.
  • Millorar la funció com a corredor ecològic i refugi per a espècies de flora i fauna.
  • Millorar la funció com a filtrador de contaminants al riu Túria.
  • Millorar la funció com a barrera contra la propagació d'incendis.
  • Millorar les cadenes tròfiques i els cicles de nutrients i del carboni.
  • Generar coneixement i experiències de gestió entre tècnics de l'administració i d'ajuntaments.
  • Difondre els valors naturals del Parc Natural del Túria i involucrar-hi els ajuntaments i les poblacions veïnes en els treballs de restauració.

A Pedralba els treballs de restauració s'han dut a terme en les àrees conegudes com Las playas y El charco. Es tracta d'un espai de singular valor i bellesa del Parc Natural del Túria, que connecta la població de Pedralba amb el riu a través de les seues hortes tradicionals. Las playas és una zona de bany molt concorreguda, que presentava signes d'erosió activa que posaven en perill un dels camins del Parc Natural. Ací es van aplicar tècniques de bioenginyeria aplicada en la restauració fluvial, en el marc d'una jornada de voluntariat orientada a la formació de professionals. En El charco, prop de l'estació de bombeig de la depuradora d'aigües residuals de Pedralba, les principals accions consistiren en l'eliminació de canyar, l'estabilització de talussos i la recuperació d'un antic braç del riu com a zona humida.

A Manises es va treballar en l'àrea coneguda com la platja, on les accions van consistir en l'eliminació de canyar i l'estabilització de talussos mitjançant tècniques de bioenginyeria.

En conjunt es van plantar 514 exemplars de plantes de ribera, com salzes (Salix eleagnos, Salix purpurea, Salix atrocinerea i Salix alba), tamarius (Tamarix canariensis), àlbers (Populus alba), freixes (Fraxinus angustifolia), baladres (Nerium oleander) i lledoners (Celtis australis), i 945 d'espècies de zona humida, com salicària (Lythrum salicaria), lliri groc (Iris pseudacorus), joncs d'estany (Scirpus lacustris ssp. tabernaemontani) i moltes altres. Tota la planta del projecte va ser produïda en vivers de la Generalitat Valenciana. La planta de ribera prové del viver del CIEF i la de zona humida del viver de planta dolça-aqüícola del Palmar.

Aquest projecte es va finançar amb fons del Ministerio para la Transición Ecológica. El pla ministerial PIMA (Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático en España) – Adapta ecosistemas va dur a terme un concurs de projectes; un dels programes triats va ser Restauració de la vegetació de ribera nativa i eliminació de canya comuna (Arundo donax) en el Parc Natural del Túria, proposat pel CIEF.

Informe del projecte

Listado documentos