Seguiment de poblacions

Seguiment de poblacions

L'equip de conservació de flora terrestre amenaçada duu a terme el rastreig, cartografiat i seguiment demogràfic de poblacions d'espècies protegides o amenaçades. Aquestes accions es desenvolupen en col·laboració amb els tècnics del Servei de Vida Silvestre encarregats de la gestió provincial de microreserves i la flora amenaçada, així com les brigades de la Xarxa Natura 2000, estudiants en pràctiques, voluntaris i agents mediambientals.

Aquest seguiment és fonamental per a la conservació i protecció: d'una banda s'adquireixen coneixements sobre l'abundància i distribució de les poblacions, que permeten avaluar l'estatus d'amenaça de les espècies i la seua evolució en el temps, i de l'altra s'obté el cartografiat precís d'aquestes poblacions de manera que els gestors implicats en la presa de decisions respecte a aquestes espècies protegides compten amb la informació més actual i acurada.

Des del CIEF es treballa en la incorporació a un únic mapa amb les dades de georeferenciació i demografia obtingudes en les campanyes de seguiment de la flora protegida. L'objectiu d'aquest mapa és la seua inclusió en el Visor Cartogràfic Intern de la Generalitat Valenciana (VCIGV), gestionat per l'Institut Cartogràfic Valencià, per tal que el puguen consultar els tècnics de la Conselleria i d'altres departaments de la Generalitat.

La protecció legislativa de la flora més amenaçada no és una mera descripció de la seua raresa o amenaça d'extinció, és a dir, un simple inventari d'espècies per categoria de risc.

Significa en realitat el compromís legal de les administracions per la seua conservació en el temps així com de la disminució de l'estatus d'amenaça per a les espècies en les categories de major protecció. Sense un coneixement precís de la distribució de les poblacions protegides és molt difícil la gestió efectiva per part dels gestors responsables.

Així doncs, el mapa de la flora protegida valenciana inclòs en el VCIGV representa per la Generalitat Valenciana una eina útil, versàtil, accessible i necessària, usable també pels tècnics gestors dels departaments la gestió dels quals pot generar riscos de conservació per les mateixes espècies amenaçades (urbanisme, indústria, infraestructures, etc.). Aquest mapa es continua actualitzant any a any amb la informació més recent.

La següent gràfica mostra l'evolució de les dades incloses al mapa de la flora protegida valenciana. El nombre d'espècies (Tàxons), poblacions (Unitats de seguiment) i censos (Registres) no hauria d'augmentar amb els anys.