Col·lecció de llavors i planta viva de flora protegida

Col·lecció de llavors i planta viva de flora protegida

La col·lecció de germoplasma de flora rara, endèmica i amenaçada inclosa en el Banc de Llavors Forestals va començar l'activitat en començar la dècada dels 90 del segle passat. Es va impulsar principalment per a l'execució de projectes encaminats al coneixement de la flora singular en territori valencià, a valorar-ne el risc de desaparició i, en el seu cas, a la posada en marxa de programes de producció de planta per a treballs de repoblació en el medi natural.

La creació d'aquesta col·lecció va comptar des de 1993 amb suport financer de la Comissió Europea, a través de l'aprovació de projectes LIFE i fons comunitaris FEOGA, i més recentment FEADER, adreçats a la conservació ex situ i in situ de la flora silvestre valenciana.