Silene hifacensis

Silene hifacensis

Silene hifacensis Rouy ex Willk. (silene d'Ifac) és una espècie endèmica íbero-balear, present en els penya-segats litorals i illots del nord-est i sud d'Eivissa, algunes poblacions de l'interior en el sud de l'illa i en la comarca de la Marina Alta.

Està protegida a nivell internacional, inclosa en l'Annex I del Conveni de Berna y en els annexes II i IV de la Directiva d'Hàbitats europea. A nivell estatal està inclosa dins del Catálogo Español de Especies Amenazadas, i figura com Vulnerable en les Illes Balears i en la Comunitat Valenciana com En perill d'extinció.

Normativa

Listado documentos

Documents tècnics

Listado documentos

Publicacions

Listado documentos