Organismes

Portals

Climatologia

Climatologia

El Clima és de tipus mediterrani amb trànsit al clima desèrtic, sec i solejat, definit bàsicament per precipitacions escasses i iregulars, accentuada sequera estival, dèbil nuvolositat, elevat nombre de dies aclarits, hiverns molt suaus, estiu calorós, forta insolació, intensa evaporació i pronunciat dèficit hídric. 

El clima d´esta zona és el més àrid de la Comunitat Valenciana amb altes temperatures (18ºC de mitjana anual) i escasses precipitacions (300 mm anuals) formant part de l´àrid sud-est peninsular. 

Cal destacar la sequera estival que es produïx durant l´estiu prolongant-se a la primavera i la tardor amb només precipitacions d´alguna importància en els mesos d´abril i octubre. 

Una altra característica important són les pluges torrencials, que es poden produir principalment durant la tardor, a causa de la calor estival acumulat pel mediterrani i l´entrada d´aire fred en altura produint importants avingudes de rambles i inundacions que han afavorit intensos processos erosius en les arenoses i margues dominants, donant lloc a encaixats barrancs de bell modelatge.