Fauna

Fauna

La situació geogràfica de Serra Escalona determina la gran diversitat de fauna vertebrada que l'habita, permetent la presència tant d'espècies pròpies del centre i nord d'Europa, com a espècies característiques del nord d'Àfrica. Les espècies presents varien en funció dels diferents ambients i la disponibilitat d'aliment.

Fauna de la Pineda 

Les grans masses de pi blanc situades en l'ombria de la Serra, formen l'hàbitat adequat perquè rapaços forestals com l'astor (Accipiter gentilis), l'esparver (Accipiter nisus) o la marcenca europea (Circaetus gallicus) puguen nidificar. En aquest ambient també podem escoltar el cant del carboner garrapinos (Periparus ater) i el herrerillo caputxí (Lophophanes cristatus) i observar al curiós piquituerto (Loxia curvirostra) mentre s'alimenta dels pinyons que es troben a l'interior de les pinyes amb el seu característic pic.

Els carnívors com el gat muntés (Felis silvestris), que és especialment abundant en aquesta zona, la gineta (Genetta genetta) o el teixó (Meles meles) troben refugi en la densitat de la pineda on és possible trobar els seus rastres.

Fauna del Matoll Termomediterrani

En la zona de bosc baix, on augmenta la densitat de matoll, apareixen espècies com la curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), la curruca rabilarga (Sylvia undata) i amb menys freqüència la curruca tomillera (Sylvia conspicillata). La perdiu (Alectoris rufa) i la cogujada montesina (Galerida theklae) ens avisen de la seua presència en aquesta zona per mitjà del seu cant. Destaca la presència del mussol real (Bubo bubo) la densitat del qual és elevada en tota la serra. El fardatxo ocel·lat (Timon lepidus) també freqüent en aquesta zona, s'amaga entre la vegetació igual que les colobres d'escala, bastarda o de ferradura que poden observar-se mentre estan soleándose. Ací es poden trobar els rastres d'eriçó comú (Erinaceus europaeus), rabosa (Vulpes vulpes), i liró careto (Elyomis quercinus). Però sens dubte, l'espècie més abundant i important en aquesta zona és el conill comú (Oryctolagus cuniculus) que ens dóna pistes de la seua presència a través de les seues latrines i caus.

Fauna de Rambles i Aiguamolls

En Sierra Escalona tan sols les rambles dels rius Naixement i Seco al costat de la Fayona, proporcionen als animals accés a l'aigua de manera permanent i natural, la qual cosa ho converteix en un atractiu per a la fauna. L'acolorit blauet (Alcedo atthis) i l'abellerol (Merops apiaster), utilitzen els talussos pròxims a les rambles per a nidificar. També en les ribes dels cursos fluvials es poden detectar espècies com la bugadera cascadeña (Motacilla cinerea) o la bugadera comuna (Motacilla alba). Els amfibis com la granota comuna (Pelophylax perezi), utilitzen aquests enclavaments per a la seua reproducció. Els rèptils també estan presents en aquesta zona com és el cas de la colobra d'aigua (Natrix maura) i l'escàs galápago leprós (Mauremys leprosa). Les espècies piscícoles com el mújol (Mujol cephaleus) o l'anguila (Angulla anguilla), es troben en la desembocadura d'algunes de les rambles presents en la serra.

En els aiguamolls artificials, com el Pantà de la Pedrera, els ocells troben en les formacions de Tamarix sp, refugi i el lloc idoni per a la nidificació. Tal és el cas de la colònia de ardeidas que es pot observar en aquesta zona o dels charranes (Sternula hirundo) i charrancitos (Sterna albifrons) que nidifican en les ribes i illes de l'embassament. Altres ocells, com l'arpella (Circus aeruginosus) o l'àguila pescadora (Pandion haliaetus), utilitzen aquesta zona humida com a àrea de descans en les seues rutes migratòries o com a caserna d'hivernada.

Fauna de cultius

En els camps d'ametlers, la població de conill és abundant. En les bogues podem observar els fardatxos ocel·lats (Timon lepidus), la sargantanes colilargas (Psammodromus jeaneae) igual que els mussols (Athene noctua) i els xiulets reals (Picus viridis) que aprofiten aquestes zones per a atrapar els insectes que componen la seua dieta. En els camps de cítrics, són freqüents els verdecillos (Serinus serinus), caderneres (Carduelis carduelis) i verderones (Carduelis chloris) així com les merles (Turdus merula). La riquesa d'espècies és menor en els camps d'hortalisses, apareixent tan sols espècies generalistes com el teuladí comú (Passer domesticus) i la bugadera blanca (Motacilla alba).