Geologia

Geologia

La vega baixa del Segura està enclavada en el Sistema Bètic presentant plegaments nord-oest-sud-oest. Apareixen tres alineacions muntanyoses separades per dos planes que s´unixen en la conca del riu Segura: serra de Crevillente-Abanilla, serra d´Orihuela-Callosa i serra de Pujálvarez-Escalona.

Geològicament el paratge pertany a la conca neógena del Mar Menor, la qual està enclavada sobre un complex basament format per les Unitats Bètiques. 

Dins del Paisatge Protegit destaquen tres importants elevacions del terreny com són la serra d´Escalona, serra del Cristo i serra de Pujálvarez. A partir de la Serra d´Escalona s´estén cap al mar una plana costanera de suau pendent solcada per u na abundant xarxa de drenatge. 

Els materials que conformen la zona són roques superficials que es van depositar des del Mioceno Superior fins al Quaternari en una conca sedimentaria. Es tracta de materials de baixa resistència com arenoses, margues, llims rojos, crostes calcàries o pinyols i depòsits quaternaris.

L´origen de les elevacions va tindre lloc durant el mioceno superior per l´aproximació de les plaques africana i ibèrica que va originar compressions i tensions, la qual cosa va comportar la diferenciació de la conca del Baix Segura.

La zona presenta sòls poc evolucionats i amb característiques molt semblants al material d´origen. 

Punt d´interés geològic singular: falla de Sant Miquel de les Salines com a lloc d´interés geològic com excel· lent exemple per a observar la relació tectònica-sedimentació.