Organismes

Portals

Hidrologia

Hidrologia

Els elements del sistema hidrològic resulten de gran rellevància en l´entorn, destacant:

  • L´embassament de La Pedrera, aiguamoll d´origen artificial realitzat en 1980 sobre el llit de la rambla Alcorisa, una àmplia depressió erosiva rodejada de muntanyes d´escassa altura, i amb un substrat de gran impermeabilitat. En l´interior d´esta depressió trobem alguns relleus marginals amb suaus pendents cap a l´exterior i més fort cap a l´interior. Pot arribar a emmagatzemar 246,9hm3 d´aigua al llarg de 1.272 ha que ocupa. Este embassament és una peça clau per a la regulació i distribució de part de les aigües provinents del Canal del Transvasament Tajo-Segura. El dit cabal és utilitzat per a reg de cultius de regadiu i per a abastiment urbà de diverses poblacions del seu entorn, gestionat per la Mancomunitat dels Canals del Taibilla.

  • Aqüifers i pous.

  • Diversos sistemes de drenatge d´escolament superficial amb origen en Serra Escalona: riu Naixement i riu Sec. Ambdós s´orienten en direcció NW-SE per la disposició dels relleus que delimiten les seues conques de drenatge. A més es troba els sistemes de drenatge superficial cap a la conca de l´Embassament de La Pedrera.

La majoria dels llits es troben cultivats o han desaparegut per la transformació del terreny per a adaptar-ho al cultiu. En la conca del riu Naixement, les transformacions agrícoles han alterat la dinàmica hídrica el que provoca la desviació d´escolaments i l´acumulació de sediments. La transformació dels escolaments en capçalera implica l´arrossegament de gran quantitat de materials cap a la desembocadura que en episodis d´intenses pluges es convertixen en desastrosos.

Només alguns trams posseïxen aigua permanentment, procedent dels excedents de reg i altres filtracions. La resta de llits actuen com a rambles, que només porten aigua d´evacuació ràpida després d´intenses pluges.