ACCIONS DE DIVULGACIÓ DE FOREST

ACCIONS DE DIVULGACIÓ DE FOREST

Llibre divulgatiu de les Forests de Domini Públic i d'Utilitat Pública

La Conselleria competent en matèria de Medi Ambient, publica el llibre divulgatiu de les forests d'utilitat pública de la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu de donar a conéixer les forests catalogades i els valors pels quals van ser declarats com a tal.

El llibre conté el llistat de forests catalogades a les províncies de Castelló, València i Alacant i ofereix la informació de cada forest en forma de fitxa amb les dades més rellevants de les forests, així com un croquis de localització i una imatge d'algun punt representatiu de la forest.

Descàrrega el llibre divulgatiu de les Forests d'Utilitat Pública – 2015 (arxiu PDF-94MB)

Nota: el llibre no recull actualitzacions de les forests posteriors a 2015. Pot consultar el llistat de forests actualitzat en la secció Documents per a descarregar

Jornades de formació tècnica dirigides a personal tècnic i agents mediambientals.

El Servei d'Ordenació i Gestió Forestal organitza aquestes jornades en col·laboració amb Vaersa amb l'objectiu de donar a conéixer als funcionaris les línies de treball i eines cartogràfiques desenvolupades per l'Assistència Tècnica encarregada de la cartografia i gestió del fons documental de les forests de gestió pública de la Comunitat Valenciana.

Aquestes jornades pretenen millorar la formació tècnica dels funcionaris i agents mediambientals, dotant-los d'informació actualitzada i eines que faciliten el seu treball diari com és el visor cartogràfic de la Conselleria i el fons documental de forests gestionades que tenen a la seua disposició.

Descàrrega el cartell de les jornades (arxiu PDF-1.518KB)