TREBALLS PER A LA DEFENSA DE LA PROPIETAT DE LES FORESTS

TREBALLS PER A LA DEFENSA DE LA PROPIETAT DE LES FORESTS

Tota la informació del catàleg i el fons documental ha sigut revisada, ordenada i transferida a bases de dades digitals a través d'un minuciós treball que ha portat més de 10 anys.

El manteniment i gestió del Catàleg i el Fons Documental comporta, d'una banda, una constant revisió de la informació associada a cada forest, la recopilació de nova informació (límits, documents històrics, etc.) i la creació i manteniment de la cartografia associada. D'altra banda, s'incorpora al catàleg la informació derivada dels tràmits administratius corresponents a la inclusió de noves forests, modificació de límits, ocupacions, permutes, partions i amollonaments.

Un equip de professionals multidisciplinari i especialitzats en patrimoni públic dona suport tècnic per al manteniment i gestió del Catàleg, el Fons Documental i informació de la resta de forests gestionades per la Generalitat, duent a terme les següents tasques:

  • Documentació i bases de dades: recopilació de documentació, inventari i digitalització de plans, creació i manteniment de bases de dades digitals amb la informació del catàleg i el fons documental de les forests de domini públic i d'utilitat pública i consorciades.
  • Cartografia digital: creació i manteniment de cartografia relativa a límits i fites de forests gestionades, finques patrimonials, ocupacions en forests d'utilitat pública, repoblacions forestals i transformacions forestals.
  • Assistència tècnica: en els processos de catalogació de forests, modificació de límits, ocupacions, permutes, partions i amollonaments.

Aquests treballs es complementen amb accions de divulgació i conscienciació ciutadana, una eina fonamental per a una millor defensa de la propietat pública, donant a conéixer les forests del Catàleg i el valor ambiental, econòmic i social que van motivar la seua inclusió en aquest.