Llistat resum de forests gestionades

Llistat resum de forests gestionades

Descàrrega del llistat complet de forests gestionades per l'Administració Forestal:
 
Resum nombre de forests
  Forest gestionades Forests catalogades
Castelló 192 128
València 215 190
Alacant 174 132
Total 581 450

 

Resum superfícies (hectàrees)
  Superfície gestionada Superfície catalogada
Castelló 62.509 44.774
València 302.553 287.898
Alacant 65.095 50.140
Total 430.158

382.813

 

Dades elaborades pel Servei d'Ordenació i Gestió Forestal (actualització desembre 2023).