Organismes

Aprofitaments Forestals

Aprofitaments Forestals

 

Les forests de la Comunitat Valenciana proporcionen matèries primeres i productes naturals renovables a partir de l'aprofitament forestal dels seus recursos. L'aprofitament forestal realitzat de forma sostenible és el factor clau per a impulsar la conservació dels ecosistemes forestals i per al desenvolupament de l'activitat econòmica en els municipis de l'entorn rural de la Comunitat Valenciana.

 

Quines són les matèries i productes naturals que es poden obtindre mitjançant la realització d'un Aprofitament Forestal?

Fustes, llenyes, escorces, pastures, fruits, resines, plantes aromàtiques i medicinals, bolets i tòfones, productes apícoles, caça i altres productes i subproductes propis dels terrenys forestals.

 

Qui pot realitzar un Aprofitament Forestal?

Qualsevol persona física o jurídica que siga titular del terreny o recurs forestal involucrat, o que tinga autorització expressa del titular del terreny o recurs forestal involucrat.

 

Requereix autorització un Aprofitament Forestal?

Els aprofitaments forestals hauran de ser autoritzats prèviament per l'Administració Forestal, excepte l'extracció de llenyes residuals amb destinació a ús domèstic i la recollida consuetudinària episòdica de fruits, plantes i bolets.

 

Quins terrenys són susceptibles d'Aprofitament Forestal?

Les forests particulars, forests municipals no gestionades per la Generalitat i forests gestionades per la Generalitat.

 

Comercialització de productes forestals de fusta i els seus derivats

L'Administració Forestal assignarà un codi alfanumèric únic a cada aprofitament i a cada aprovació d'un instrument de gestió forestal, que identificarà de manera inequívoca el seu origen legal i traçabilitat.

Més informació en la pàgina web de Comerç legal de la fusta

 

Tràmits administratius

Els formularis de sol·licitud es poden presentar telemàticament amb certificat electrònic o presencialment en un registre oficial.

Enllaç als tràmits administratius relacionats amb Aprofitaments Forestals

 

Aprofitaments Forestals 2

material divulgatiu

Normativa