Organismes

Plans d'Ordenació dels Recursos Forestals - PORF

Plans d'Ordenació dels Recursos Forestals - PORF

Demarcaciones forestales (PATFOR, 2012)

Què són els PORF?

Els Plans d'Ordenació dels Recursos Forestals són instruments de planificació forestal, que es constitueixen en el marc de l'ordenació del territori i venen regulats en la Llei de Montes.

Els PORF de les demarcacions forestals

En l'àmbit de la Comunitat Valenciana, els PORF de les demarcacions forestals constitueixen el desenvolupament operatiu del PATFOR, a una escala de major concreció, i equivalen als plans forestals de demarcació que regula la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana.

En total hi ha 12 demarcacions forestals, la delimitació de les quals queda definida en el PATFOR.

Cadascuna de les demarcacions forestals té el seu propi PORF.

Normativa

Documentació dels PORF

Documentació dels PORF