Catàleg de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana

Catàleg de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana

Què és el Catàleg?

És un registre públic de caràcter administratiu en el qual s'inclouen totes les vies pecuàries classificades de la Comunitat Valenciana.

Documentació del Catàleg

Consta de tres llibres, un per cada província, que inclouen les fitxes informatives de l'inventari pecuari de cada municipi de la Comunitat Valenciana.

Les fitxes informatives mostren les vies pecuàries, abeuradors i descansaderos existents en cada municipi, les dates d'aprovació del projecte de Classificació, l'historial administratiu d'aqueix municipi, un croquis amb la ubicació de les vies pecuàries i fotografies dels traçats d'alguna via pecuària del municipi en el cas que es disposara d'elles.

Catàleg de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana (Alacant) Catàleg de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana (Castelló) Catàleg de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana (València)
(Descàrrega PDF, 41MB) (Descàrrega PDF, 27MB) (Descàrrega PDF, 27MB)

Per a què serveix?

L'objecte és facilitar el coneixement i la gestió del patrimoni pecuari, especialment per a la consulta de les entitats i particulars interessats, així com del públic en general.