Treballs per a la defensa de les vies pecuàries

Treballs per a la defensa de les vies pecuàries

El Fons Documental de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana ha sigut creat a través d'un minuciós treball el procés del qual va començar en 2005.

El manteniment i gestió del fons documental comporta la revisió i ordenació de la documentació existent i la seua transferència a una base de dades digital. Aquest fons està en constant actualització amb nova informació històrica i administrativa.

Un equip de professionals multidisciplinari i especialitzats en patrimoni públic dona suport tècnic per al manteniment i gestió del Fons Documental, duent a terme les següents tasques:

  • Documentació i base de dades: recopilació i digitalització de nova documentació, manteniment de la base de dades digital del fons documental i actualització del Catàleg de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana.
  • Cartografia digital: Creació i manteniment de cartografia relativa a vies pecuàries (eix i amplària del traçat, fites i ubicació d'abeuradors i descansaderos).
  • Assistència tècnica: En els procediments de partió, amollonament, modificacions de traçat, ocupacions, permutes, desafectacions, immatriculacions en els registres públics i qualsevol altre treball en defensa del domini públic.